Välkommen till The Seed Box

Seed Box är ett internationellt samarbete för miljöorienterad humaniora med bas på på Linköpings universitet. Med generösa bidra från Mistra och Formas är vår vision att skapa ett nationellt centrum eller nav för miljöorienterad humaniora, som överbrygger natur-kultur distinktionen och syftar till att engagera sig i samtidens miljöproblem.

Vi kallar oss själva för ett collaboratory eftersom vi samarbetar och experimenterar över discipliner, ämnesgränser och nationsgränser – vilket är centralt för skapande av ett inter/nationellt nätverk av forskning, medborgaraktivism, utbildning och vardagspraktik inom miljöorienterad humaniora i Sverige. Tillsammans med tolv andra konsortium-universitet (i Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien och USA) samt ett antal externa nätverkspartners, stödjer The Seed Box ett antal forskningsprojekt och initiativ, inklusive ett forskarutbildnings- och postdoktoralt program, finansiering av innovativa nya projekt och initiativ inom detta nya forskningsfält, gästforskare och gästkonstnärer, samt diverse symposia, workshops och konferenser vid Linköpings universitet och runt om i världen. Vi kultiverar speciellt feministisk och miljörättvise-orienterad mer-än-mänsklig humaniora.