Events

23 October, 13-15

Faros

The Green Room

Den svenska bioekonomins politiska föreställningsvärld

Sara Holmgren and Klara Fischer, SLU – Swedish University of Agricultural Sciences

(host Eva Lövbrand)