Events

28 August, 13-14

K4 Kåkenhus, Campus Norrköping

Swedish ministers Alice Bah Kuhnke and Per Bolund are visiting LiU at Campus Norrköping for a seminar and conversation on climate and democracy, co-arranged by The Seed Box and the Environmental Science program at the Department for Thematic Studies: Environmental Change. The event will be held in Swedish.

More information in Swedish:

Möt Per Bolund och Alice Bah Kuhnke i samtal om klimatet och demokratin
Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det är ett omfattande åtagande men möjligt. Vad betyder det för våra svenska företag, jobb, demokratin och för oss som samhällsmedborgare? Hör ministrarnas tankar om kring vägen framåt och ställ dina frågor till Finansmarknads och Konsumentminister Per Bolund och Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.